Slavko Pengov  1908-1966
 
Rodil se je v Ljubljani. Na ALU v Zagrebu je študiral slikarstvo v letih 1926-1929 in na akademiji na Dunaju kiparstvo v letih 1929-1931. Prešernovo nagrado je prejel leta 1959 za fresko Zgodovina Slovencev v poslopju Ljudske skupščine LRS.
 
Prešernova nagrada 1959
za fresko Zgodovina Slovencev v poslopju Ljudske skupščine LRS
Detajl freske Zgodovina Slovencev Študija za agitatorja  
  31/48