Glavni trg 18 

4000 Kranj 

(04) 202 57 16 

info@gpn.si 

Strokovne komisije upravnega odbora Prešernovega sklada

Strokovna komisija za književnost:

predsednik: dr. Matija Ogrin, člani: ddr. Irena Avsenik Nabergoj, Aleš Berger, mag. Nataša Konc Lorenzutti, dr. Katarina Marinčič, dr. Vilma Purič, dr. Tomo Virk

Strokovna komisija za glasbo:

predsednik: Marko Mihevc, člani: dr. Matjaž Barbo, Marcos Teodoro Fink, Renato Horvat, Blaž Jurjevčič, Andrej Misson, dr. Karolina Šantl Zupan

Strokovna komisija za uprizoritvene umetnosti:

predsednik: Ivan Miroslav Ban, člani: Rok Bozovičar, Matjaž Farič, Nina Ivanišin Janežič, Marko Japelj, Jernej Lorenci, Claudia Sovre

Strokovna komisija za avdiovizualne umetnosti:

predsednik: Zdenko Vrdlovec, člani: dr. Andraž Jože Arko, Jure Černec, Dušan Kastelic, Marko Naberšnik, Vilma Štritof, Dragica Petrovič, Mag. Art., Češka republika

Strokovna komisija za oblikovanje in arhitekturo: 

predsednik Aleksander Saša Ostan, člani: dr. Andrej Doblehar, Domen Fras, Alenka Golob, Mojca Gregorski, Rok Kuhar, dr. Bogo Zupančič

Strokovna komisija za likovne in novomedijske umetnosti:

predsednik: dr. Milček Komelj, člani Mirko Bratuša, Irma Brodnjak Firbas, mag. Robert Černelč, Samuel Grajfoner, Jiři Kočica, Robert Lozar

Zavarovalnica Triglav, d.d. 
  MO Kranj   Gorenjski muzej   facebook