Glavni trg 18 

4000 Kranj 

(04) 202 57 16 

info@gpn.si 

Potovanje v bogatejši, ustvarjalnejši in boljši svet

Boštjan Trilar, župan Mestne občine Kranj

Spoštovani,

v letošnjem letu smo priča imenitnemu dogodku, saj sredi starega mestnega jedra Kranja, v prelepi meščanski hiši praznujemo 20 let Galerije Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost Kranj, jubilej galerije, v kateri so razstavljena dela najboljših slovenskih likovnih umetnikov, ki so za svoj ustvarjalni opus prejeli najvišji državni priznanji - Prešernovo nagrado oziroma nagrado Prešernovega sklada.

Ob tem se mi zastavlja vprašanje, kaj žene umetnika, da snovno izrazi svoj notranji svet občutij in podob? Verjetno si lahko odgovor vsak razlaga po svoje, pa vendar je eden lahko tudi ta, da nam enostavno želi pokazati drugačen pogled na svet. Hkrati pa je umetnost tudi potreba vsake družbe, tisto nekaj več, kar nas bogati in čustveno izpolnjuje. Je posebno bogastvo, ki ga od sodobnikov lahko užijemo sedaj in tukaj.

Zadovoljen sem, da je bilo pred dvajsetimi leti dovolj posluha za podporo slovenskim likovnim umetnikom, ki so bili pripravljeni sodelovati pri ustanavljanju galerije in razstavljanju svojih najboljših del. Vsaka posamezna razstava je bila posebna in nas je s svojim sporočilom notranje bogatila.

Pred dvajsetimi leti sta dr. Nace Šumi in Marko Arnež skupaj z nekaterimi drugimi zanesenjaki začela uresničevati zamisel, da bi s prodajo likovnih del Kranju pomagali do galerije, likovnega hrama vrhunskih del naših največjih mojstrov. Nastajati je začela stalna zbirka Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada, ki je svoj domicil našla v starem Kranju. Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost Kranj od svojega začetka deluje pod okriljem Mestne občine Kranj. Občinska uprava, še zlasti pa župani, so imeli za delovanje galerije vedno razumevanje. Tudi sam, kljub neprijaznim časom za kulturo, podpiram poslanstvo galerije.

Lokalna skupnost je, podobno kot umetnost, občutljiv mehanizem, ki prav tako mora slediti gibanju in zapletenemu spletu potreb ljudi. Kot župan Mestne občine Kranj se bom skupaj s svojimi sodelavci nenehno trudil izboljšati pogoje bivanja in dela. Zavedam se, da nas vlaganja v kulturo precej stanejo, vendar bi nas brez zavedanja, da so ta vlaganja nujna, dolgoročno stalo še veliko več.

Uspehe 20-letnega obstoja in razvoja galerije pripisujem vodji galerije Marku Arnežu, ki je bil od vsega začetka ključna osebnost. Vseskozi je nadgrajeval vsebino galerije in za sodelovanje uspel pridobiti tako nagrajence kot institucije. Zato gre zahvala najprej njemu in enako vsem Prešernovim nagrajencem in nagrajencem Prešernovega sklada, ki so prispevali likovna dela v bogato stalno zbirko Galerije Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost Kranj.

Prav tako se je treba zahvaliti vsem mojim predhodnikom, bivšim županom našega mesta, ki so imeli posluh, da je Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost Kranj zaživela in se tako uspešno razvijala. Tudi na ta način se izkazuje družbena odgovornost lokalne skupnosti, solidarnost in tisto, kar v duhu Evropske unije imenujemo družbena povezanost.

Spoštovani, hvala vam za vaše delo, hvala vam za vaš prispevek k razvoju likovne umetnosti in za to, da verjamete, da je likovna umetnost potovanje. In da je to potovanje v bogatejši, ustvarjalnejši in boljši svet. Hvala tudi vsem tistim, ki vseh teh 20 let obiskujete razstave. Iskrene čestitke ob vaši in naši 20. obletnici Galerije Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost Kranj z željo, da živi in nas bogati naprej, da bomo lahko tudi ob naslednjih obletnicah ponosni na napredek v tako lepem in zgodovinsko bogatem obdobju.

Zavarovalnica Triglav, d.d. 
  MO Kranj   Gorenjski muzej   facebook